Održana redovna Izborna skupština RFSS

Posted on Oct 24, 2019


U sredu 23.10.2019. održana je redovna skupština Rafting Saveza Srbije koja je bila i izborna. Na ovog skupštini izabrano je novo-staro rukovodstvo jednoglasno. Izveštaje su podneli u ime Nadzornog odbora Branko Matijević, konstatujući ispravnost rada svih organa rukovodstva. Izveštaj o radu podneo je i predsednik Saveza Boris Purjakov i sekretar Slavica Višekruna. Članovi saveza ukratko su upoznati sa daljim radom i planovima saveza kako na domaćem tako i na međunarodnom planu. Veče je nastavljeno u prijateljskoj atmosferi i druženju članova saveza u restoranu Široka staza.