20. Međunarodni sajam turizma – Niš 2019.

Posted on May 7, 2019


Od 18-20. aprila održan je Međunarodni sajam turizma i aktivnog odmora u Nišu, u prilogu možete videti program sajma turizma i izveštaj o radu predsednika komisije za rafting turizam gospodina Vlaste Stanojevića

Program sajma 2019.

Izveštaj sa prezentacije