Udruženje sudija Srbije


urfss

Pravilnik sudijske organizacije

Zvanje međunarodnog rafting sudije – WRF 

Purjakov Boris ~ glavni sudija ~ chief judge
Purjakov Stefan
Višekruna Slavica
Milašinović Branko

Zvanje državnog rafting sudije

Joksimović Srđan
Džinčić Igor
Mičanović Sofija
Babić Živorad
Blašković Zlatko
Maksimović Nenad
Čučak Dane
Vukov Tanja
Cvijanović Gorčin