Udruženje sudija Srbije


 

Pravilnik sudijske organizacije

Zvanje međunarodnog rafting sudije – WRF 

Purjakov Boris ~ glavni sudija ~ chief judge – instruktor
Purjakov Stefan ~ glavni sudija ~ chief judge – instruktor
Višekruna Slavica
Blašković Zlatko
Milašinović Branko
Miličević Sandra
Orelj Stefan
Britka Borko
Milićević Aleksandar

Zvanje državnog rafting sudije

Joksimović Srđan
Džinčić Igor
Mičanović Sofija
Babić Živorad
Maksimović Nenad
Čučak Dane
Vukov Tanja
Cvijanović Gorčin