Posts Tagged "odluka o antidoping merama"


Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 1) i stav 4 Zakona o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/14 i 47/2021), a u skladu sa Svetskim antidoping kodeksom i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, Rafting savez Srbije, donosi: Pravilnik o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 20) Zakona o...

Info »