Posts Tagged "rafting. rafting 2022"


WRF sportski kalendar za 2022.

WRF sportski kalendar za 2022.


Posted on Nov 9, 2021

Svetska rafting federacija je 1. novembra 2021. godine zvanično objavila sportski kalendar za takmičarsku 2022. godinu. U kalendaru se mogu videti glavni događaji, sa  detaljima kada i gde će biti održani:

Info »