WRF sportski kalendar za 2022.


Svetska rafting federacija je 1. novembra 2021. godine zvanično objavila sportski kalendar za takmičarsku 2022. godinu.

U kalendaru se mogu videti glavni događaji, sa  detaljima kada i gde će biti održani:

Svetska rafting federacija je objavila sportski kalendar za 2022. godinu - Rafting savez Srbije

Sportski kalendar za 2022. godinu