Izmene pravilnika, odluka i programa antidoping delovanja 2021.


Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 1) i stav 4 Zakona o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/14 i 47/2021), a u skladu sa Svetskim antidoping kodeksom i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, Rafting savez Srbije, donosi:

Pravilnik o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 20) Zakona o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/14 i 47/2021), Rafting savez Srbije, donosi:

Pravilnik o zaštiti lica koje pruža informacije ili dokaze u vezi sa dopingom i nepoštovanjem antidoping pravila

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 9) Zakona o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/14 i 47/2021), Rafting savez Srbije, donosi:

ODLUKA O IMENOVANJU LICA ODGOVORNOG ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM MERA ZA SPREČAVANJE DOPINGA

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5) Zakona o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/14 i 47/2021), Rafting savez Srbije, donosi:

PROGRAM ANTIDOPING DELOVANJA

 

Na oficijalnom sajtu Rafting saveza Srbije nove Pravilnike možete pogledati ovde, dok se Program i Odluka nalaze u Dokumentima.