Evrokup – Tacen – Slovenija 2016.


Snimak Banjalučke TV sa Evrokupa u Tacenu u Sloveniji marta 2016.