Lista zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu


Lista zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu.

 

 

Link za novu Listu zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu koja počinje da važi od 1. januara 2024.

https://www.adas.org.rs/wp-content/uploads/2023/12/Lista-za-2024.pdf

 

Link za sažetak najznačajnijih izmena u Listi za 2024. godinu

https://www.adas.org.rs/wp-content/uploads/2023/12/Lista-za-2024-izmene.pdf

 

 

Molim vas da notirate da je najznačajnija izmena u Listi zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu uključivanje supstance tramadol koja je aktivna supstanca leka Trodon.