Nova lista Svetske antidoping agencije za 2021.

Posted on Dec 27, 2020


Poštovane kolege,

Kao i svake godine, Svetska antidoping agencija (WADA) objavila je novu Listu zabranjenih supstanci koja stupa na snagu od 1. januara 2021. godine.

Antidoping agencija Republike Srbije je na Upravnom odboru održanom 22. decembra usvojila prevedenu na srpski listu zabranjenih supstanci.

LISTA ZABRANJENIH SUPSTANCI 2021.