Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava


На основу члана 22. став 1. и члана 25. став 1. тачка 9) Закона о спречавању допинга у спорту („Службени гласник
РС”, број 111/14),
Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије, на седници одржаној 17. децембра 2019. године, донео је
Правилник о Листи забрањених допинг средстава