Skupština Rafting saveza Srbije


Рафтинг клубовима, члановима Рафтинг Савеза Србије

Потпредседнику РФСС

Члановима Извршног одбора РФСС

Члановима Надзорног одбора РФСС

 

Дел.бр. 15-23

На основу члана 33 став 3,4,5,6,7,8 и члана 40 став 2,3,4 Статута РФСС, сазивам

                             Редовну скупштину Рафтинг савеза Србије

која ће се одржати у среду, 20.марта 2024. године, са почетком у 18:00 часова, у Београду – Земун, ресторан у ВК Галеб (Џорџија)

Скупштина ће имати следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Верификација мандата чланова Скупштине и одређивње записничара;
  2. Усвајање Дневног реда Скупштине;
  3. Усвајање Записника са претходне Скупштине РФСС-а
  4. Извештај председника ИО
  5. Извештај председника НО;

6.Извештај председника РФСС-а;

  1. Усвајање завршног рачуна 2023.године;
  2. Усвајање предлога Редован програм 2024.године;

10.Усвајање предлога програма камп за перспективне спортисте 2024.год;

11.Именовање чланова Иницијативног одбора за организацију Европског Купа 2024.године;

12.Именовање клуба за организацију Европског Купа и Државног првенства 2024.год

  1. Разно

Чланови Савеза имају право да одреде једног делегата који ће учествовати у раду Скупштине на основу одлуке и овлашћења клуба које делегат предаје на почетку Скупштине;

У Београду, 12.03.2024.

Председник Борис Пурјаков